• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Виртуален обучителен семинар в реално време: “Вътрешния одит и рамката COSO - роли и отговорности” - 30.09.2021 г. Печат Е-мейл

 

Виртуален обучителен семинар в реално време:

„Вътрешният одит и рамката COSO - роли и отговорности“

30 септември 2021 г., 07 CPE точки

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:

1. Ретроспекция – идея за възникване на модела COSO, Комисията „Тредуей“, развитие през годините на:

- рамка COSO Internal Control Integrated Framework от 1992 г. определения (контрол, управление на риска, управление и др.), компоненти, ограничения на вътрешния контрол, роли и отговорности;

- ERM Integrated Framework (2004) - компоненти, ограничения на ERM, роли и отговорности.

2. Осъвременените рамки:

- COSO Internal Control Integrated Framework от 2013 г. – същност, определения, компоненти, принципи, роли и отговорности, цели, промени в бизнес средата и оперативната среда и т. н.

- ERM Integrating with Strategy and Performance (2017) същност, определения, компоненти нови наименования, принципи, ограничения на ERM, роли и отговорности, ползи от ефективно въведен ERM;

3. Фокус върху двете рамки: COSO Internal Control Integrated Framework от 2013 г. – акцент върху същността и обхвата на вътрешния контрол и ERM Integrating with Strategy and Performance (2017) – considering risk in strategy-setting process and in driving performance.

- Роли и отговорности на вътрешния одит на организацията;

- Роли и отговорности на висшето ръководство на организацията за внедряването и непрекъснатото усъвършенстване на системата за управление и контрол.

ЛЕКТОРЪТ: Николай Дамянов, CIA, CGAP, CRMA, СВОПС е Мениджър „Публичен сектор“ в „Грант Торнтон“ ООД. Притежава над 15-годишен опит в предоставянето на одиторски и консултантски услуги в областта на публичния сектор, включително извършване на одити на проекти, финансирани по програми и фондове на ЕС и други външни източници на финансиране (Българо-Швейцарска програма за сътрудничество, Финансов механизъм на ЕИП, Норвежки финансов механизъм, Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, Европейска банка за възстановяване и развитие и др.). Преди да постъпи на работа в Грант Торнтон ООД, Николай Дамянов има опит като младши вътрешен одитор, част от Звеното за вътрешен одит към Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) от м. юли 2006 г. до м. май 2008 г. От м. май 2008 г., той е част от отдел „Публичен сектор” в Грант Торнтон ООД, като основните му задължения са свързани с извършване на одити на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз и други източници на финансиране, както и одит в областта на публичния сектор.

ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА: Научите повече за същността, принципите и компонентите на „Вътрешен контрол - Интегрирана рамка“ и „Управление на риска в организацията – Интегрирана рамка“ разработени от Комитета на спонсориращите организации на Комисията “Тредуей” (”COSO”) и разберете ползите и ограниченията при тяхното прилагане.

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА ВСИЧКИ: Ръководители вътрешен одит, вътрешни одитори и всички, които проявяват интерес към темата.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ:

· Семинарът ще се проведе на 30 септември 2021 г. в рамките на един ден чрез платформа за дистанционно обучение и ще донесе на сертифицираните вътрешни одитори 07 CPE точки.

· Всеки регистрирал се участник ще получи на своята електронна поща до 24 часа преди обучението линк, с който ще достъпи виртуалната класна стая и кратка инструкция за това. Материалите на обучението ще бъдат изпратени предварително. По време на обучението в предвидено за дискусии време участниците ще могат да задават своите въпроси към лектора, писмено посредством чат или устно използвайки микрофона на своето устройство.

· Регистрационна такса за участие в това обучение е 125 лева без ДДС за членове на ИВОБ и 188 лева без ДДС за всички останали.

· За да заявите участие, следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 23.09.2021 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението.

· ИВОБ си запазва правото да откаже регистрация на участник при запълване капацитета на групата.

· ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 24.09.2021 г.

· При отказ от участие, изпратен до 23.09.2021 г., ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението, ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.