• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Практически курс по оценка на риска при планиране на дейността по вътрешен одит - 28-29.09.2021 г. Печат Е-мейл

 

Обучителен семинар:

„Практически курс по оценка на риска при планиране на дейността по вътрешен одит“

28-29 септември 2021 г., 11 CPE точки

ЧРЕЗ ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА ЩЕ ОТКРИЕМ:

 • Одитната вселена, която ще отговори най-добре на очакванията от дейността по вътрешен одит;
 • Възможни подходи при оценката на риска;
 • Как да адаптираме оценката на риска спрямо "бизнеса" на организацията?;
 • Как да направим връзката между стратегически план, годишен план и план за конкретен одитен ангажимент през целта на вътрешния одит и целите на конкретните ангажименти?;
 • Какво трябва да включва одитната стратегия, за да постигнем максимална обективност в процеса по планиране?

ЛЕКТОРЪТ Огнян Тодоров е добре познат лектор и практик от публичния сектор в страната. Близо 15 години е ръководител на Звено за вътрешен одит в Национална агенция за приходите, а по настоящем е директор на дирекция "Методология на контрола и вътрешен одит" в Министерство на финансите. С множество лекции и презентации в ИВОБ, Школата по публични финанси и други. Традиционно неговите обучения и презентации преминават изключително занимателно с търсене на максимален досег до аудиторията, опит за премерен баланс между теорията и практиката и споделяне на личния опит, бил той успешен или не. Огнян Тодоров е бивш член на oдитните комитети в Държавен фонд „Земеделие“ и „Българска банка за развитие“ АД. Член е на УС на ИВОБ.

ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА:

 • Да подобрите познанията си и получите практически съвети за прилагане на оценка на риска при планиране на одитен ангажимент;
 • Да получите по-добро разбиране за същността и значението на оценката на риска за целите на годишното планиране и планирането на конкретен одитен ангажимент;
 • Да разберете как да намерите баланса между оценка на риска и исканията на ръководството.

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА ВСИЧКИ вътрешни одитори, независимо от опита, който притежават, и сектора, в който работят.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ:

 • Семинарът ще се проведе едновременно в присъствен и виртуален формат на 28 и 29.09.2021 г. в рамките на един ден и половина. Моля, имайте предвид, че при невъзможност да проведем обучението в присъствена форма при налагане на съответните противоепидемични мерки, то ще се проведе изцяло онлайн.
 • Всеки регистрирал се участник ще получи на своята електронна поща до 24 часа преди обучението линк, с който ще достъпи виртуалната класна стая и кратка инструкция за това. При възможност материалите на обучението ще бъдат изпратени предварително.
 • За да заявите участие, следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 22.09.2021 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението.
 • ИВОБ си запазва правото да откаже регистрация на участник при запълване капацитета на групата.
 • ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 23.09.2021 г.
 • При отказ от участие, изпратен до 22.09.2021 г., ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението, ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.