• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Risk in focus - hot topics for Internal Audit 2022 PDF Print E-mail
There are no translations available.

Европейската конфедерация на институтите за вътрешен одит (ECIIA) управлява своя изследователски проект „Рискът във фокус - Горещи теми за вътрешния одит“ вече пет години, с цел да подпомогне Ръководителите на вътрешен одит да разберат как техните колеги възприемат днешния рисков пейзаж и да ги улесни при разработването на одитни планове за следващата година. Проучването „Рискът във фокус 2022“ бе проведено през март и април на 2021 г. Данните са събрани чрез количествено проучване сред Ръководители на вътрешен одит - членове на 12 филиала на The IIA в Австрия, Белгия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Люксембург, Холандия, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания и Ирландия, а допълнителна информация бе събрана чрез 50 интервюта с ръководители, председатели на одитни комитети и главни изпълнителни директори от всички горепосочени страни.

И докато пандемията COVID-19 продължава да нарушава корпоративния пейзаж в настоящето, то новото издание „Рискът във фокус - Горещи теми за вътрешния одит“ подчертава изменението на климата като основен риск в бъдеще.

Изменението на климата непрекъснато се променя в дневния ред на организациите, изкачвайки се с четири позиции спрямо класацията на рисковете от 2021 г. С 41% са се увеличили Ръководителите на вътрешен одит, които включват този риск в тop 5 на организационните рискове, поставяйки го за първи път сред първите десет . Въпреки това 69% от тях все още не считат изменението на климата като „топ 5“ бизнесриск и само 12% от звената по вътрешен одит са заявили, че дават приоритет на подготовката за справяне с този „екзистенциалния риск“. Ето защо докладът има за цел да насърчи организациите да предприемат навременни действия, за да избегнат кризи в бъдеще.

ECIIA препоръчва на организациите да приемат изменението на климата като „постоянен риск“ и да включат изброените по-долу действие при управлението му:

  • Уверение, че изменението на климата и устойчивостта са от основно значение когато става въпрос за определянето на ценностите, мисията и стратегическите цели на организацията;
  • Определяне на цели за устойчивост, които да са в съответствие със 17-те цели за устойчиво развитие на ООН;
  • Инвестиране в проекти, които ще дадат бъдещите доказателства, че този риск се взема под внимание за продуктите и услугите, които организациите предлагат;
  • Планиране на всички свързани с климата физически и политически рискове, които могат да застрашат бъдещето на организацията;
  • Намаляване на емисиите на парникови газове и отдалечаване от вредни или неустойчиви производствени процеси или материали.

Изданието може да бъде изтеглено тук.

 

 
Copyright © 2024. www.iiabg.org.

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.