• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Виртуален обучителен семинар в реално време: "Развитие на управленски умения в сферата вътрешния одит" - 01-02.12.2021 г. Печат Е-мейл

 

Виртуален обучителен семинар в реално време:

„Развитие на управленски умения в сферата вътрешния одит“

01-02 декември 2021 г.

Представяме на Вашето внимание три отделни модула, които са чат от общата тема “Развитие на управленски умения в сферата вътрешния одит“. Целта на тези отделни теми е да сравните и развиете подхода, който прилагате към управлението на одитните ангажименти, одиторския персонал и ключовите заинтересовани страни спрямо водещи практики в областта.

Вие ще имате възможност да вземете отделно участие във всеки един от модулите или направете своята регистрация за всичките три части, като се възползвате от отстъпка от общата такса за регистрация.


ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:

МОДУЛ 1 /3.6 CPE/

Основи на управлението на дейността по вътрешен одит:

 • Как да настроим правилно целите и очакванията за да подобрим „включването“ и ангажираността на екипа към одитните задачи?;
 • Как да разпознаем признаците, които навреме да ни подскажат, че одиторсият ангажимент може да бъде възпрепятстван?;
 • Инструменти и техники за ефективно управление на времето и проследяване на напредъка и постигната стойност.


МОДУЛ 2 /3.6 CPE/

Управление на срещите:

 • Как да провеждаме срещи на високо ниво и каква предварителна и подходяща подготовка за тях е необходима?;
 • Провеждане на ефективни срещи с одиторския екип – приложение на модела на хамбургера /задача, изпълнение, организационен климат (взаимоотношения); моделът на Белбин;
 • Как да подходим към персонала, който не се представя толкова добре, колкото бихме искали – откриване на баланса между подкрепата и предизвикателството?;
 • Как да подходим при срещи с „трудни“ заинтересовани страни? Основи на воденето на преговори. Моделът LIM.


МОДУЛ 3 /3.6 CPE/

Управление на отношенията със заинтересованите страни и професионална дипломация:

 • В какво се изразява ефективното управление на отношенията със заинтересованите страни?;
 • Да сме проницателни за това, което те искат или не искат;
 • Въздействащи стилове на управление - (проучване);
 • Професионална дипломация. Как да заслужим доверието на висшето ръководство?

ЛЕКТОРЪТ: JAMES PATERSON, CIA

James Paterson е директор на Risk & Assurance Insights, Ltd, (www.RiskAI.co.uk) и предоставя консултантски услуги, коучинг и обучения за клиенти в частния и публичен сектор. Това му позволява да съчетава интереса си в областта на риск мениджмънт и вътрешен одит със развитието на лидерски и организационни умения. Преминал е през успешна кариера като Мениджър на звеното за финансови отчети в Астра Зенека. След завършването на обучителна програма по IMPM (International Masters in Practicing Management) и придобиването на магистърска степен по мениджмънт от McGill University в Канада, той заема поста Директор на програмите за лидерско развитие в Астра Зенека. В последствие става Вице-президент на компанията и Директор Вътрешен Одит в периода от 2002 до 2009 година. В този период той засилва интереса си към практикуването на лийн-мениджмънт, което довежда до написването на книгата „Лийн Одит“. Притежава и бакалавърска степен по математика и философия от Манчестърския Университет във Англия и е сертифициран като CIA от Глобалният Институт на вътрешните одитори.

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА ВСИЧКИ: Ръководители вътрешен одит и всички, които проявяват интерес към темите.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ:

 • Семинарът ще се проведе във виртуален формат на 01 и 02.12.2021 г. в рамките на три отделни полудневни модула.
 • Работният език на обучението ще бъде английски.
 • Всеки регистрирал се участник ще получи на своята електронна поща до 24 часа преди обучението линк, с който ще достъпи виртуалната класна стая и кратка инструкция за това. При възможност материалите на обучението ще бъдат изпратени предварително.
 • За да заявите участие, следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 17.11.2021 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението.
 • ИВОБ си запазва правото да откаже регистрация на участник при запълване капацитета на групата.
 • ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 18.11.2021 г.
 • При отказ от участие, изпратен до 17.11.2021 г., ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението, ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

 

РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА за участие в един модул:

 • Такса за участие: 160 лв.
 • Такса за участие за членове на ИВОБ: 130 лв.

* Всички цени са без ДДС

** Всички цени са за участие в един от общо трите предлагани модула.

*** При участие и в трите модула всеки регистрирал се получава 10 лв. отстъпка от таксата за всяко едно от отделните обучения.

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.