• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Виртуален обучителен семинар в реално време: "Самооценка на системите за вътрешен контрол-CCSA" - 28.10.2021 г. Печат Е-мейл

 

Виртуален обучителен семинар в реално време:

„Самооценка на системите за вътрешен контрол - CCSA“

28 октомври 2021 г.  / 07 CPE

 

Семинарът има за цел да Ви подпомогне:

 • да разберете концепцията за ефективно използване на самооценката на контролите за постигането на целите във Вашата организация;
 • да се научите как да идентифицирате правилните процедури, изисквания, срокове и ресурсите, необходими за провеждането на ефективна самооценка на контролите;
 • да се запознаете с форматите за провеждане на самооценка на контролите, за да определите най-подходящите за Вашата организация;
 • да усвоите и подобрите Вашите умения за ръководене на работни срещи.

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:

 • Основи на самооценката на контролите;
 • Приложение на самооценката на контролите;
 • Ползи от прилагане на самооценката на контролите;
 • Цели, рискове и вътрешни контроли;
 • Формати и подходи за провеждане на самооценка на контролите;
 • Подготовка и провеждане на работни срещи за самооценка на контролите;
 • Умения за ръководене на срещи;
 • Внедряване на самооценката на контролите;
 • Анализ и представяне на резултатите от самооценка на контролите.

ЛЕКТОРЪТ: АЛБЕНА ХАРАЛАМПИЕВА, CIA, CCSA, CRMA - ДИРЕКТОР „УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА” В АФА ООД.

Албена има значителен опит в проекти за съдействие при вътрешни одити на български и международни клиенти, оценка на бизнес рискове и вътрешни контроли, съдействие при внедряване на системи за отчитане на финансовата информация и изготвяне на финансови отчети. Ръководила е множество проекти за преглед и оптимизация на бизнес процеси, внедряване на ERP системи, преглед и разработване на вътрешни правила и процедури, инструкции за потребители и обучение на служители в компании от различни индустрии. Притежава опит в ангажименти за одити за съответствие с корпоративни и регулаторни изисквания, включително цялостно внедряване и обучения за постигане на съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Притежава задълбочени познания и практически опит в проекти за разкриване и предотвратяване на измами и финансови злоупотреби. 11 години е била част от консултантския екип на „КПМГ България“ преди да се присъедини към екипа на АФА. Работила e 12 години в „Данон България“, където е заемала различни ръководни длъжности в областта на вътрешния одит, отчети и консолидация и финансов контрол.

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА ВСИЧКИ: Ръководители вътрешен одит и всички, които проявяват интерес към темите.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ:

 • Семинарът ще се проведе във виртуален формат на 28.10.2021 г. в рамките на един ден.
 • Всеки регистрирал се участник ще получи на своята електронна поща до 24 часа преди обучението линк, с който ще достъпи виртуалната класна стая и кратка инструкция за това.
 • За да заявите участие, следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 21.10.2021 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението.
 • ИВОБ си запазва правото да откаже регистрация на участник при запълване капацитета на групата.
 • ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 22.10.2021 г.
 • При отказ от участие, изпратен до 21.10.2021 г., ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението, ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА

Такса за участие: 188 лв. без ДДС

Такса за участие/ членове на ИВОБ/: 125 лв. без ДДС

 

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.