• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Виртуален обучителен семинар в реално време: "Как се прави ИТ одит? Одитни техники на ниво операционна система, база данни, приложно и мрежово ниво" - 04-05.11.2021 г. Печат Е-мейл

 

Виртуален обучителен семинар в реално време:

„Как се прави ИТ одит?

Одитни техники на ниво операционна система, база данни, приложно и мрежово ниво“

04-05 ноември 2021 г., 14 CPE точки

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:

1. Идентифициране и оценяване на рисковете, свързани с ИТ;
2. Съставяне на одитна програма. Прилагане на COBIT при определяне на процесите, рисковете и контролите;
3. Извършване на тестове на контролите на:мрежовониво;

 • нивооперационна система;
 • нивобазаданни;
 • приложнониво.

4. Съставяне на констатации и изготвяне на доклад с резултати;
5. Проследяване на резултатите;
6. Специфики при одитиране на съвременни тенденции като:аутсорсингнапроцеси;

 • виртуализация;
 • облачни технологии;
 • донеси своето устройство (BYOD - Bring-your-own-device);
 • интернетнавещите (IoT - Internet of Things).

ЛЕКТОРЪТ: Владимир Кавалов, CISA, има над 26 години опит в ИТ сферата, като половината от тях са във финансовия сектор. През годините е работил като системен администратор, специалист по информационна сигурност, ръководител на ИТ отдел и ИТ одитор. Има интереси в областта на информационните технологии, по-специално в развитието, внедряването, одита и консултациите. Ръководил е значими проекти, свързани с осъществяване на миграция и внедряване на ERP системи, внедряване на MS Active Directory, както и различни решения за управление и мониторинг на информационни системи и процеси и информационна сигурност. Последните десет години извършва одитни и консултантски ангажименти в области като: информационна сигурност, управление на ИТ, управление на рискове, съответствие със стандарти (ISO 27001, PCI DSS)и др.


ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА: Разширите Вашите познания относно процеса по идентифициране и оценяване на рисковете, свързани с информационните технологии и извършването на тестове на контроли.


СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА ВСИЧКИ:

· одитори – вътрешни и външни;

· мениджъри – висши и оперативни.


ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ:

 • Семинарът ще се проведе на 04 и 105 ноември 2021 г. в рамките на два дни, чрез платформа за дистанционно обучение. Участието Ви в семинара ще Ви донесе 14 CPE точки.
 • Всеки регистрирал се участник ще получи на своята електронна поща до 24 часа преди обучението линк, с който ще достъпи виртуалната класна стая и кратка инструкция за това. Материалите на обучението ще бъдат изпратени предварително. По време на обучението в предвидено за дискусии време участниците ще могат да задават своите въпроси към лектора, писмено посредством чат или устно, използвайки микрофона на своето устройство.
 • За да заявите участие, следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 28 октомври 2021 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението.
 • ИВОБ си запазва правото да откаже регистрация на участник при запълване капацитета на учебната зала.
 • ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 29 октомври 2021 г.
 • При отказ от участие, изпратен до 28 октомври 2021 г., ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението, ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

 

РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА:

Такса за участие: 375 лв. без ДДС

Такса за участие / членове на ИВОБ/: 250 лв. без ДДС

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.