• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Подновено споазумение за струдничество между Институтът на вътрешните одитори в България и Икономически университет – Варна Печат Е-мейл

 

Уважаеми членове,


Информираме Ви, че Институтът на вътрешните одитори в България и Икономически университет – Варна подновиха своето споразумение за сътрудничество.

Сред основните цели и задачи, които са предмет на споразумението, е организирането на съвместни инициативи между ИУ-Варна и ИВОБ с цел популяризиране на професията „Вътрешен одитор“ сред младите специалисти.

Споразумението предвижда участие на представители на двете страни в съвместни лекции, семинари, конференции или други прояви, ефективен обмен на информация, съдействие при изготвянето на публикации и осъществяване на научно-изследователска дейност. ИВОБ ще предоставя информация на студентите от ИУ-Варна за студентски стажове и обявени работни позиции в областта на вътрешния одит. Важен акцент на споразумението е синхронизирането на учебните планове за специалностите „Счетоводство и одит“ и „Счетоводство и финанси“ към ИУ-Варна със сертификационна програма CIA (Certified Internal Auditor) на The IIA.


Чрез тази своя стъпка ИВОБ се стреми да популяризира и засили позицията на професията сред най-младите и ще подкрепи всички, които проявяват интерес към нея, предоставяйки възможности за повишаване на квалификацията и професионалните им умения.


За да изпълним ефективно тези цели, бихме желали да поканим всеки от Вас, който счита, че притежава нужния опит и експертиза, да предложи тема, свързана с професията, която да представи пред студентите и по този начин да се включи активно в изпълнението на това споразумение. Тази дейност е безвъзмездна и за положения труд не се полага възнаграждение, освен радостта, която ще Ви донесе работата с младите хора. Важно изискване е, че презентацията и материалите към нея не трябва да съдържат скрита и явна реклама на организации, продукти или услуги освен ако тази реклама не е обвързана с предварително поети задължения за осигуряване на стаж, материални награди за участниците в събитието и други инициативи, насочени към студентите или самото висше учебно заведение.


Поради епидемичната обстановка и това, че събитията, на които ще бъде представена професията, ще се проведат през пролетта, се очаква те да протекат виртуално, но при възможност за присъствени лекции, ИВОБ ще покрие пътните и настаняване на лекторите.

Всички постъпили предложения ще бъдат разгледани от УС на ИВОБ и ще бъдат съгласувани с ръководството на ИУ-Варна.

 

Екип на ИВОБ

 
Copyright © 2024. www.iiabg.org.

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.