• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Виртуален обучителен семинар в реално време: „Комплексен подход към етиката в организацията – одиторският принос“, 14.09.2022 г. Печат Е-мейл

Виртуален обучителен семинар в реално време:

„Комплексен подход към етиката в организацията – одиторският принос“

14 септември 2022 г., 07 CPE точки

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:

· Етиката като регулаторен механизъм;

· Етиката като част от нематериалните активи на организацията;

· Кодекси за поведение, правила, стандарти, процедури;

· Комплексен подход към етиката в организацията;

· Включване на етични правила в правни разпоредби – нормотворческият подход;

· Етичните отговорности на мениджмънта;

· Одиторският принос към етичната устойчивост на организацията.

ЛЕКТОРЪТ:

Младен Младенов, PhD, MPS, LL.M, MPF, MSM е адвокат и притежава магистърски степени по „Право” и по „Охрана на обществения ред и борба с престъпността” от Академията на МВР –София, по „Публични финанси” от УНСС – София и по „Науки за мениджмънта” от Университета в Лиеж, Белгия и докторска степен по политология от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Има множество специализации в Австрия, Белгия, САЩ, Индия, Унгария, Ирландия, Словения и други страни. Преподавал е в УНСС, Югозападния университет „Неофит Рилски”, в Школата по публични финанси към Министерството на финансите и в Института на вътрешните одитори в България, като от много години преподава в Нов български университет и в Института по публична администрация. Г-н Младенов дълго време е бил консултант в публичния сектор. Понастоящем е адвокат, преподавател, независим учен, изследовател в областта на юридическите професии и дейности. Професионалната му биография е свързана с адвокатурата, съдебната система и държавната администрация. Експертиза: право, юридически професии и дейности, публична администрация, алтернативни методи за разрешаване на спорове, вътрешен одит, контролни дейности, етика, интегритет, методология, обучение.

ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ Е:

Да анализирате и синтезирате комплексните етични измерения, касаещи организациите и от частния, и от публичния сектор, едновременно с одиторския принос, като обучението се развива на базата на нормативен анализ и синтез, съдебна практика, дискусии, експертни мнения, становища, въпроси и отговори.

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА:

Ръководители на вътрешен одит, вътрешни одитори и всички, които проявяват интерес към темата.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ:

· Семинарът ще се проведе на 14 септември 2022 г. в рамките на един ден, чрез платформа за дистанционно обучение. Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 07 CPE точки.

· Всеки регистрирал се участник ще получи на своята електронна поща до 24 часа преди обучението линк, с който ще достъпи виртуалната класна стая и кратка инструкция за това.

· Материалите на обучението ще бъдат изпратени предварително. По време на обучението в предвидено за дискусии време участниците ще могат да задават своите въпроси към лектора, писмено посредством чат или устно, използвайки микрофона на своето устройство.

· Регистрационна такса за участие в това обучение е 138 лева без ДДС за членове на ИВОБ и 207 лева без ДДС за всички останали.

· За да заявите участие, следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 09.09.2022 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението.

· ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 12.09.2022 г.

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.