• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Присъствен обучителен семинар: “Ефективни стратегии за справяне със стреса и преумората" 27-28.09.2022 г. Печат Е-мейл

Присъствен обучителен семинар:

ЕФЕКТИВНИ СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА И ПРЕУМОРАТА

27-28 септември 2022 г. / 11 CPE точки

ОПИСАНИЕ НА КУРСА:

· Стрес – същност и видове;

· Личностни предиспозициии;

· Разпознаване на стрес /самоанализ и анализ на другите/;

· Стратегии за справяне със стреса. Техники за превенция и активна релаксация;

· Техники за спокоен и концентриран ум.

 

ЛЕКТОРИ:


ЕМИЛ МАГРИСО, АСЕС ЕООД

 

ЕЛИ ДИНКОВА, АСЕС ЕООД


АСЕС ЕООД е лидер в областта на психологическите услуги в подкрепа на бизнеса и работи в три основни направления:

•   Психология в корпоративната сигурност;

•   Организационно консултиране и развитие на екипи;

•   Спортно-психологично подпомагане за високи постижения.

 

Емил e дипломиран специалист физиотерапевт. От 20 години е изцяло посветен на неконвенционалните методи за терапия и подобряване на здравето. В годините, Емил специализира и придобива квалификация в различни сфери, сред които лечебна енергия, занимания за пациенти със специфични заболявания, медитация, личностно развитие, йога и др.

 

Ели е управленски консултант с дългогодишен международен опит в сферата на стратегическото планиране, организационното структуриране и развитие, процесния  инженеринг, внедряването и одит на системи за управление. В портфолиото клиенти, с които Ели е работила влизат широк кръг от български и чуждестранни компании в различни сектори: услуги, IT сектор, строителство, хранителна промишленост, инженеринг, търговия, енергетика, асоциации. Особено място в опита на Ели заема активния й консултантски принос към развитието на системи за корпоративна социална отговорност в България. Ели работи в Асес от 2017 г. През 2018 г. в качеството на Прокурист поема бизнес управлението на дружеството, като паралелно ръководи и участва в множество проекти в сферата на организационното консултиране и развитие.

 

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА:

Всички, които проявяват интерес към темата.

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ:

Семинарът ще се проведе на 27-28 септември 2022 г. в рамките на ден и половина, Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 11 CPE точки.

За да заявите участие, следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 21.09.2022 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението.

 

ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако пандемичната обстановка или други обстоятелства не позволяват, както и ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 23.09.2022 г.

 

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.