• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Редовно Общо събрание на ИВОБ, 26 септември 2022 г., Печат Е-мейл

 

Управителният съвет на ИВОБ, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква Редовно Общо събрание на ИВОБ на 26 септември 2022 г., 17:00 ч. в зала „Сердика“ на „Централ Хотел София“, гр. София 1000, бул. „Христо Ботев“ 52, при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове на Сдружението

2. Приемане на:

Годишен финансов отчет за 2021 г.;

- Отчет за дейността на ИВОБ за периода 01 юни 2021 г. – 31 май 2022 г.;

- Отчет за дейността на Контролния съвет за периода 01 юни 2021 г. – 31 май 2022 г.;

- Отчет за изпълнението на бюджета за 2021 г.

3. Избор на Управителен съвет на ИВОБ;

4. Избор на Контролен съвет на ИВОБ;

5. Организационни въпроси.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Събранието ще се проведе същия ден от 18.00 ч., на същото място при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

Регистрирането ще се извърши от 16.30 ч. на 26.09.2022 г. пред залата срещу представен документ за самоличност. При регистрацията ще получите делегатската си карта. Членовете, които нямат възможност да участват в Общото събрание, могат писмено да упълномощят други членове да ги представляват и да гласуват от тяхно име.

Допълнително ще ви бъдат изпратени материали по дневния ред на заседанието.

Редовните членове на института имат възможност освен по време на Общото събрание и предварително да номинират до 7 члена на Управителния съвет и до 3 члена на Контролния съвет. За всеки номиниран кандидат следва да се попълни отделен формуляр. Номинираните кандидати също трябва да са редовни членове на сдружението.

Ф о р м а за номиниране на кандидати за членове на УС на ИВОБ;

Ф о р м а за номиниране на кандидати за членове на КС на ИВОБ.

 

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.