• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Семинар: “Вътрешният одит и рамката COSO - роли и отговорности”, 30.09.2022 г. Печат Е-мейл

 

СЕМИНАР: “ВЪТРЕШНИЯТ ОДИТ И РАМКАТА COSO - РОЛИ И ОТГОВОРНОСТИ

30 септември 2022 г. / 07 CPE точки


ОПИСАНИЕ НА КУРСА:

Този курс ще Ви даде възможност да научите повече за същността, принципите и компонентите на „Вътрешен контрол - Интегрирана рамка“ и „Управление на риска в организацията – Интегрирана рамка“ разработени от Комитета на спонсориращите организации на Комисията “Тредуей” (”COSO”), както и да разберете ползите и ограниченията при тяхното прилагане.

 

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:

Ретроспекция – идея за възникване на модела COSO, Комисията „Тредуей“, развитие през годините на:

Рамка COSO Internal Control Integrated Framework от 1992 г. – определения (контрол, управление на риска, управление и др.), компоненти, ограничения на вътрешния контрол, роли и отговорности;

ERM Integrated Framework (2004) - компоненти, ограничения на ERM, роли и отговорности.

Осъвременените рамки:

COSO Internal Control Integrated Framework от 2013 г. – същност, определения, компоненти, принципи, роли и отговорности, цели, промени в бизнес средата и оперативната среда и т. н.

ERM Integrating with Strategy and Performance (2017) – същност, определения, компоненти нови наименования, принципи, ограничения на ERM, роли и отговорности, ползи от ефективно въведен ERM;

Фокус върху двете рамки: COSO Internal Control Integrated Framework от 2013 г. – акцент върху същността и обхвата на вътрешния контрол и ERM Integrating with Strategy and Performance (2017) – considering risk in strategy-setting process and in driving performance.

Роли и отговорности на вътрешния одит на организацията;

· Роли и отговорности на висшето ръководство на организацията за внедряването и непрекъснатото усъвършенстване на системата за управление и контрол.

 

ЛЕКТОРЪТ:

НИКОЛАЙ ДАМЯНОВ, CIA, CGAP, CRMA, COSO ICC, СВОПС

Мениджър „Публичен сектор“ в „Грант Торнтон“ ООД като основните му задължения са свързани с извършване на одити на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз и други източници на финансиране, както и одит в областта на публичния сектор. Притежава над 15-годишен опит в предоставянето на одиторски и консултантски услуги в областта на публичния сектор, включително извършване на одити на проекти, финансирани по програми и фондове на ЕС и други външни източници на финансиране (Българо-Швейцарска програма за сътрудничество, Финансов механизъм на ЕИП, Норвежки финансов механизъм, Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, Европейска банка за възстановяване и развитие и др.). Бил е младши вътрешен одитор, част от Звеното за вътрешен одит към МРРБ.

 

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА:

Ръководители вътрешен одит, вътрешни одитори и всички, които проявяват интерес към темата.

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ:

Семинарът ще се проведе едновременно в присъствен и виртуален формат на 30.09.2022 г. в рамките на един ден. Моля, имайте предвид, че при невъзможност да проведем обучението в присъствена форма при налагане на съответните противоепидемични мерки, то ще се проведе изцяло онлайн.

Всеки регистрирал се участник за онлайн формата на провеждане ще получи на своята електронна поща до 24 часа преди обучението линк, с който ще достъпи виртуалната класна стая и кратка инструкция за това. При възможност материалите на обучението ще бъдат изпратени предварително.

За да заявите участие, следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 23.09.2022 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението.

ИВОБ си запазва правото да откаже регистрация на участник при запълване капацитета на групата.

ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 26.09.2022 г.

 

РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА:

*  Всички цени са без ДДС

Присъствена форма

Онлайн форма

Членове на ИВОБ

165 лева

138 лева

Други

250 лева

207 лева

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.