• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
ИВОБ и Софийският университет "Св. Климент Охридски" сключиха споразумение за сътрудничество. Печат Е-мейл

 

Уважаеми членове,

В изпълнение на своята стратегическа цел „да развива и разширява партньорството с висшите учебни заведения в България и да работи за популяризиране на вътрешния одит сред академичните среди“,

Информираме Ви, че днес 27 март 2023 г. Председателят на Управителния съвет на Института на вътрешните одитори в България г-жа Поля Статкова и Ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков подписаха официално споразумение за сътрудничество между двете институции. На срещата присъстваха още доц. д-р Боряна Богданова - Заместник-декан на Стопанския факултет, доц. Надя Соколова от катедра „Финанси и счетоводство“ на Стопанския факултет и Огнян Тодоров - член на Управителния съвет на ИВОБ.

Чрез това споразумение ИВОБ изпълнява една от поставените стратегически цели - да развива и разширява партньорството с висшите учебни заведения в България и да работи за популяризиране на вътрешния одит сред академичните среди“.

Дейностите предвидени по текущото споразумение са свързани с обновяване на учебните планове по дисциплините, преподавани в бакалавърските и магистърските програми на Стопанския факултет, представяне на реални казуси от практиката и включването им в учебния процес, подпомагане осигуряването на студентски стажове и подпомагане кариерното ориентиране, и мотивиране на студентите и провеждане на съвместни специализирани обучения, кръгли маси, конференции и други събития. Също така ИВОБ ще съдейства пред организации от различни икономически сектори за учредяването на стипендии за студенти от Стопанския факултет, които желаят да се развиват в областта на вътрешния одит.

Новината за подписването отразена на уеб страницата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/sofijskiyat_universitet_i_institut_t_na_v_treshnite_oditori_v_b_lgariya_sklyuchiha_sporazumenie_za_s_trudnichestvo

Снимки от подписването

 

 

 


 

 
Copyright © 2024. www.iiabg.org.

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.