• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)

https://www.smartbrief.com/signupSystem/subscribe.action?pageSequence=1&briefName=iia_global

Обучения

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЯТА 2021

 

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС ПО ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ - 19-20.10.2021

ВИРТУАЛЕН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР В РЕАЛНО ВРЕМЕ: "САМООЦЕНКА НА СИСТЕМИТЕ ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ - CCSA" - 28.10.2021

 

ВИРТУАЛЕН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР В РЕАЛНО ВРЕМЕ: "ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА И ИЗМАМИТЕ" - 02-03.11.2021


ВИРТУАЛЕН СЕМИНАР В РЕАЛНО ВРЕМЕ: "СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ НА ФИРМИ. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ?" - 03.11.2021

 

ВИРТУАЛЕН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР В РЕАЛНО ВРЕМЕ: "КАК СЕ ПРАВИ ИТ ОДИТ? ОДИТНИ ТЕХНИКИ НА НИВО ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА, БАЗА ДАННИ, ПРИЛОЖНО И МРЕЖОВО НИВО" - 04-05.11.2021

 

ВИРТУАЛЕН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР В РЕАЛНО ВРЕМЕ: "ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА УСПЕШЕН ЕКИП. КАК ДА БЪДЕМ УСПЕШНИ МЕНИДЖЪРИ?" - 12.11.2021

 

ВИРТУАЛЕН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР В РЕАЛНО ВРЕМЕ: "КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ" - 16.11.2021

 

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОГРАМА CIA /ЧАСТ I/ - 29-30.11.2021

 

ВИРТУАЛЕН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР В РЕАЛНО ВРЕМЕ В ТРИ МОДУЛА: "РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИ УМЕНИЯ В СФЕРАТА НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ" - 01-02.12.2021

Глобален институт на вътрешните одитори

Европейска конфедерация на институтите на вътрешните одитори

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.